Kamerstuk 34824-7

Motie van het lid Van der Molen c.s. over de kosten van ontvlechting van samenwerkingsverbanden

Dossier: Samenvoeging van de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik en wijziging van de grens tussen de provincies Utrecht en Zuid-Holland


86,7 %
13,3 %

CU

DENK

SP

VVD

CDA

PvdD

SGP

PVV

50PLUS

FvD

PvdA

GL

D66


Nr. 7 MOTIE VAN HET LID VAN DER MOLEN C.S.

Voorgesteld 17 april 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat wijziging van de grens tussen de provincies Utrecht en Zuid-Holland ontvlechting van de wettelijke samenwerkingsverbanden (veiligheidsregio, GGD en omgevingsdienst) met zich meebrengt;

constaterende dat voor dit proces een begeleidingscommissie is samengesteld en een projectleider is aangesteld;

verzoekt de regering in overleg met de betrokken gemeenten de kosten van ontvlechting van de wettelijke samenwerkingsverbanden zo veel mogelijk te beperken, een regeling te treffen voor de verdere afwikkeling en de Kamer daarover te informeren vóór 1 december 2018,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Molen

Van der Graaf

Van den Bosch