Stemming

Gewijzigde motie van het lid Van der Molen c.s. over de centrumfunctie van Gorinchem (t.v.v. 34824-8)

86,7 %
13,3 %


CU

GL

PvdA

SP

50PLUS

D66

PvdD

VVD

PVV

DENK

CDA

FvD

SGP


Nr. 9 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN DER MOLEN C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 8

Voorgesteld 24 april 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de gemeente Gorinchem in de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden op grond van historische ontwikkelingen en het actuele aanbod van belangrijke voorzieningen, werkgelegenheid en scholing een centrumfunctie heeft;

constaterende dat Gorinchem na de totstandkoming van de gemeenten Altena, Molenlanden, Vijfheerenlanden en West-Betuwe naar inwonertal de kleinste gemeente in de regio is;

overwegende dat de regio behoefte heeft aan een krachtige centrumgemeente met voldoende ontwikkelingsruimte ten behoeve van het voortbestaan van de belangrijke regionale voorzieningen;

verzoekt de regering, te onderzoeken hoe de centrumfunctie van Gorinchem behouden kan blijven met het oog op evenwichtige regionale verhoudingen en de Kamer daarover te informeren vóór 1 januari 2019,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Molen

Van den Bosch

Den Boer

Van der Graaf

Krol


Gewijzigde motie van het lid Van der Molen c.s. over de centrumfunctie van Gorinchem (t.v.v. 34824-8)

2018-04-24
Dossier: 34824
Indiener(s): Monica den Boer (D66), Albert van den Bosch (VVD), Stieneke van der Graaf (CU), Henk Krol (50PLUS), Harry van der Molen (CDA)
Onderwerpen: bestuur gemeenten
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34824-9.html