Wetsvoorstel 34775-B - 19 september 2017
Indiener: Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 21 december 2017
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Amendement
Amendement
Brief regering
Amendement
Brief regering
Agenderen - stemmingen
Behandelen [geen Parlisproces]
Behandeling wordt voortgezet
Leveren inbreng
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)
Brief regering
Brief regering