Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 22 december 2016
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]