Stemming

Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

90,7 %
9,3 %


Monasch

Van Vliet

SGP

PvdA

D66

PvdD

GrBvK

CU

VVD

CDA

SP

PVV

GL

Houwers

50PLUS

Klein

GrKÖ