Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 24 november 2020
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
Motie
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Behandelen [geen Parlisproces]
Nota van wijziging (initiatiefvoorstel)
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Nota van wijziging (initiatiefvoorstel)
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Brief lid / fractie
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s)
In handen van commissie stellen (initiatiefwetgeving)
Aanhouden - tot de volgende procedurevergadering
LVIS - inititiatiefwet rondgezonden, gepubliceerd & RvS
Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)
Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)