Stemming

Voorstel van wet van de leden Van Ginneken en Van Wijngaarden tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet basisregistratie personen in verband met het van rechtswege ontstaan van gezamenlijk gezag door erkenning

81,2 %
18,1 %


D66

VVD

SGP

50PLUS

Van Kooten-Arissen

FVD

PVV

CU

GL

SP

Van Haga

Krol

PvdA

DENK

CDA

PvdD