Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 13 september 2016
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
Amendement
Amendement
Motie
Motie
Amendement
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - stemmingen
Amendement
Brief regering
Behandeling wordt voortgezet
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - gesprek
Aanmelden voor plenaire behandeling
Agenderen - plenair debat
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd