Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 18 december 2014
Status: Aangenomen
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Stemmen - aangenomen
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden
Leveren inbreng
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd