Stemming

Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

90,7 %
9,3 %


GrKÖ

PVV

SGP

50PLUS

GrBvK

Van Vliet

SP

D66

VVD

GL

PvdA

Klein

CU

CDA

PvdD