Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 7 oktober 2014
Status: Aangenomen
Brief regering
Besluitenlijst 2018A019497
Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 22 december 2017. Kostenkader 2017 en begroting 2018 financiële toezichthouders (AFM en DNB) - 33957-29

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van de Wet bekostiging financieel toezicht 2019.

17 mei 2018

Besluitenlijst 2018A019497
Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 13 april 2018. Antwoorden op vragen commissie over het Kostenkader 2017 en begroting 2018 financiële toezichthouders (AFM en DNB) - 33957-30

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van de Wet bekostiging financieel toezicht 2019.

17 mei 2018

Besluitenlijst 2018A018769
Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 13 april 2018. Antwoorden op vragen commissie over het Kostenkader 2017 en begroting 2018 financiële toezichthouders (AFM en DNB) - 33957-302

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

30 april 2018

Besluitenlijst 2018A018769
Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 22 december 2017. Kostenkader 2017 en begroting 2018 financiële toezichthouders (AFM en DNB) - 33957-29

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

30 april 2018

Verslag van een schriftelijk overleg
Besluitenlijst 2017A03224
Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 22 december 2017 Kostenkader 2017 en begroting 2018 financiële toezichthouders (AFM en DNB) - 33957-29

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op donderdag 15 februari 2018 te 14.00 uur.

25 januari 2018

Brief regering
Besluitenlijst 2016A0419715
Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 20 december 2016. Kostenkaders AFM en DNB 2017-2020 - 33957-28

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Reeds betrokken bij het VSO over kostenkaders DNB en de AFM 2017-2020 d.d. 21 december 2016.

20 januari 2017

Brief regering
Besluitenlijst 2016A0227511
Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 21 november 2016. Antwoorden op vragen commissie over kostenkaders DNB en de AFM 2017-2020 - 33957-26

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Aanmelden voor een plenaire afronding in de vorm van een verslag van een schriftelijk overleg (vso) met als eerste spreker het lid De Vries (VVD).

9 december 2016

Besluitenlijst 2016A0227511
Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 8 juli 2016. Kostenkaders DNB en de AFM 2017-2020 - 33957-24

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Aanmelden voor een plenaire afronding in de vorm van een verslag van een schriftelijk overleg (vso) met als eerste spreker het lid De Vries (VVD).

9 december 2016

Verslag van een schriftelijk overleg
Besluitenlijst 2016A0226922
Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 8 juli 2016. Kostenkaders DNB en de AFM 2017-2020 - 33957-24

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: De inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg is vastgesteld op donderdag 6 oktober 2016 te 14.00 uur.

15 september 2016

Besluitenlijst 2016A0226922
Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 1 september 2016. Antwoorden op vragen van de commissie over de Regeling bekostiging financieel toezicht 2016 - 33957-25

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

15 september 2016

Besluitenlijst 2016A0226922
Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 2 juni 2016. Regeling bekostiging financieel toezicht 2016 - 33957-23

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

15 september 2016

Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Besluitenlijst 2015A0512111
Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 2 juni 2016. Regeling bekostiging financieel toezicht 2016 - 33957-23

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op woensdag 29 juni 2016 te 14.00 uur.

17 juni 2016

Brief regering
Besluitenlijst 2016A0111111
Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 3 maart 2016. Antwoorden op vragen van de commissie over kostenkaders DNB en AFM 2016 - 33957-22

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

18 maart 2016

Besluitenlijst 2016A0111111
Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 7 december 2015. Kostenkaders DNB en AFM 2016 - 33957-21

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

18 maart 2016

Verslag van een schriftelijk overleg
Besluitenlijst 2015A0562711
Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 7 december 2015. Kostenkaders DNB en AFM 2016 - 33957-212

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg wordt vastgesteld op donderdag 14 januari 2016 te 14.00 uur.

18 december 2015

Brief regering
Besluitenlijst 2015A0323116
Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 2 juli 2015. Kosten opleggen boetes en dwangsommen door AFM en DNB - 33957-19

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

3 september 2015

Besluitenlijst 2015A0323116
Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 3 juli 2015. Verslag van een schriftelijk overleg over de regeling bekostiging financieel toezicht 2015 - 33957-20

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

3 september 2015

Besluitenlijst 2015A0323116
Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 1 juni 2015. Regeling bekostiging financieel toezicht 2015 - 33957-18

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

3 september 2015

Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Besluitenlijst 2014A0440810
Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 1 juni 2015. Regeling bekostiging financieel toezicht 2015 - 33957-185

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op woensdag 17 juni 2015 te 14.00 uur.

5 juni 2015

Brief regering
Besluitenlijst 2014A044039
Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 24 februari 2015. Verslag van een schriftelijk overleg over kostenkaders DNB en AFM 2015 - 33957-17

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

13 maart 2015

Besluitenlijst 2014A044039
Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 16 december 2014. Kostenkaders DNB en AFM 2015 - 33957-16

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

13 maart 2015

Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Besluitenlijst 2014A042558
Nota van wijziging - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 6 oktober 2014. Nota van wijziging - 33957-13

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

17 oktober 2014

Besluitenlijst 2014A042558
Brief regering - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 6 oktober 2014. Nadere onderbouwing inzake verkregen opbrengsten uit opgelegde boetes en dwangsommen door toezichthouders - 33957-15

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

17 oktober 2014

Besluitenlijst 2014A0252214
Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 18 augustus 2014. Nota naar aanleiding van het verslag - 33957-62

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

4 september 2014

Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag
Verslag (nader, tweede nader etc.)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport