Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 7 oktober 2014
Status: Aangenomen
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Brief regering
Besluitenlijst 2014A0252214
Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 18 augustus 2014. Nota naar aanleiding van het verslag - 33957-62

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

4 september 2014

Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag
Verslag (nader, tweede nader etc.)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport