Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 6 februari 2018
Status: Aangenomen
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Motie
Motie
Motie
Motie
Amendement
Amendement
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - stemmingen
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Controversieel - controversieel verklaren (plenair)
Controversieel - controversieel verklaren (commissie)
Nota van wijziging
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport
Brief regering
Nota van wijziging
Behandelen [geen Parlisproces]
Brief regering
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd