Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 6 februari 2018
Status: Aangenomen
Brief regering
Nota van wijziging
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport
Brief regering
Nota van wijziging
Brief regering
Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag
Verslag (nader, tweede nader etc.)