Wetsvoorstel 33750-XVIII - 17 september 2013
Indiener: Stef Blok (minister zonder portefeuille binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (VVD)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 5 december 2013
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
Motie (gewijzigd/nader)
Motie (gewijzigd/nader)
Behandelen [geen Parlisproces]
Behandeling wordt voortgezet
Brief Algemene Rekenkamer
Behandelen [geen Parlisproces]
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden
Leveren inbreng
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Inbreng - feitelijke vragen
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Agenderen - technische briefing
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport