Wetsvoorstel 33750-XVI - 17 september 2013

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 5 december 2013
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Verslag
Brief regering
Brief regering
Lijst van vragen en antwoorden
Lijst van vragen en antwoorden
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Brief regering
Brief Algemene Rekenkamer
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Verslag van een schriftelijk overleg
Stemmen - aangenomen
Brief regering
Brief regering
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Brief regering
Motie (gewijzigd/nader)
Motie
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Amendement
Behandelen [geen Parlisproces]
Behandeling wordt voortgezet
Brief regering
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden
Brief Algemene Rekenkamer
Brief regering
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Leveren inbreng
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd