Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 20 februari 2014
Status: Aangenomen
Brief regering
Motie
Motie
Motie
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Stemmen - aangenomen
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Verslag van een schriftelijk overleg
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport
Brief regering