Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 8 november 2016
Status: Aangenomen
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Amendement
Amendement
Motie (gewijzigd/nader)
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - stemmingen
Nota van wijziging
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport