Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 17 oktober 2013
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
Motie
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Amendement
Brief regering
Motie
Motie
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Amendement
Nota van wijziging
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Nota van wijziging
Nota van wijziging
Brief regering
Agenderen - wetgevingsoverleg
Brief regering
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Brief regering
Motie
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport