Wetsvoorstel 33240-X - 16 mei 2012

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is niet meer in behandeling.

Er is niet over gestemd.

Status: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen
Stemmen - zonder stemming aannemen
Motie
Behandelen [en afdoen]
Lijst van vragen en antwoorden
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden
Lijst van vragen en antwoorden
Lijst van vragen en antwoorden
Agenderen - wetgevingsoverleg
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Leveren inbreng
Rapport Algemene Rekenkamer
Jaarverslag
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd