Wetsvoorstel 33240-V - 16 mei 2012

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is niet meer in behandeling.

Er is niet over gestemd.

Status: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen
Stemmen - zonder stemming aannemen
Motie
Motie
Behandelen [en afdoen]
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden
Lijst van vragen en antwoorden
Lijst van vragen en antwoorden
Leveren inbreng
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Rapport Algemene Rekenkamer
Jaarverslag
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd