Kamerstuk 33240-V-9

Motie van het lid Kortenoeven over het bevriezen van de contributies aan UNESCO

Dossier: Jaarverslag en slotwet Ministerie van Buitenlandse Zaken 2011

Gepubliceerd: 14 juni 2012
Indiener(s): Wim Kortenoeven (PVV)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33240-V-9.html
ID: 33240-V-9

20,7 %
79,3 %

D66

GL

SGP

PvdA

BRINK

SP

PvdD

CDA

PVV

VVD

CU


Nr. 9 MOTIE VAN HET LID KORTENOEVEN

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 14 juni 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) de Palestijnse bevrijdingsbeweging/Palestijnse Autoriteit als volwaardig lid heeft geaccepteerd;

verzoekt de regering, de Nederlandse contributies aan UNESCO te bevriezen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kortenoeven