Kamerstuk 33240-V-8

Motie van de leden Kortenoeven en Wilders over het staken van de contributies aan UNRWA

Dossier: Jaarverslag en slotwet Ministerie van Buitenlandse Zaken 2011

Gepubliceerd: 14 juni 2012
Indiener(s): Wim Kortenoeven (PVV), Geert Wilders (PVV)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33240-V-8.html
ID: 33240-V-8

20,0 %
80,0 %

VVD

PVV

SGP

BRINK

PvdD

D66

CDA

PvdA

GL

SP

CU


Nr. 8 MOTIE VAN DE LEDEN KORTENOEVEN EN WILDERS

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 14 juni 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de United Nations Relief and Works Agency (UNRWA) miljoenen Palestijnse Arabieren kunstmatig een unieke en vredesondermijnende vluchtelingenstatus toebedeelt en hen aan een kostbaar hulpinfuus houdt;

overwegende dat hulp aan vluchtelingen in alle andere gevallen wordt geregeld door de UNHCR;

van mening dat Arabische/islamitische landen waaronder Jordanië de (financiële) verantwoordelijkheid maar moeten nemen voor de vluchtelingen van 1948 en hun nakomelingen;

verzoekt de regering, de Nederlandse contributies aan de UNRWA te staken en te bevorderen dat de organisatie wordt opgeheven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kortenoeven

Wilders