Stemming

Motie van het lid Kortenoeven over het bevriezen van de contributies aan UNESCO

20,7 %
79,3 %


SGP

CDA

VVD

CU

PvdD

PvdA

BRINK

SP

PVV

D66

GL


Nr. 9 MOTIE VAN HET LID KORTENOEVEN

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 14 juni 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) de Palestijnse bevrijdingsbeweging/Palestijnse Autoriteit als volwaardig lid heeft geaccepteerd;

verzoekt de regering, de Nederlandse contributies aan UNESCO te bevriezen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kortenoeven


Motie van het lid Kortenoeven over het bevriezen van de contributies aan UNESCO

2012-06-14
Dossier: 33240-V
Indiener(s): Wim Kortenoeven (PVV)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33240-V-9.html