Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 14 februari 2012
Status: Aangenomen
Besluitenlijst 2011A04821
Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Financiën, J.C. de Jager - 18 januari 2012 Nota naar aanleiding van het verslag - 33058-9

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

2 februari 2012

Besluitenlijst 2011A04821
Nota van wijziging - minister van Financiën, J.C. de Jager - 18 januari 2012 Derde nota van wijziging - 33058-10

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

2 februari 2012

Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag
Nota van wijziging
Besluitenlijst 2011A02381
Nota van wijziging - minister van Financiën, J.C. de Jager - 14 december 2011 Tweede nota van wijziging - 33058-8

Indiener: vaste commissie voor Financiën
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

22 december 2011

Verslag (nader, tweede nader etc.)
Nota van wijziging
Voorstel van wet