Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 14 februari 2012
Status: Aangenomen
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Agenderen - stemmingen
Amendement
Behandelen [geen Parlisproces]
Amendement
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Nota van wijziging
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Nota van wijziging
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport
Inbreng - verslag wetsvoorstel
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport