Wetsvoorstel 33006 - 20 september 2011
Indiener: Frans Weekers (staatssecretaris financiën) (VVD)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 17 november 2011
Status: Aangenomen
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - stemmingen
Amendement
Behandeling wordt voortgezet
Behandelen [geen Parlisproces]
Behandelen [geen Parlisproces]
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Behandelen [geen Parlisproces]
In handen van commissie stellen (algemeen)
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen – hoorzitting/rondetafelgesprek
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport