Kamerstuk 33006-14

Amendement van de leden Bashir en Van Bommel dat regelt dat de ANBI-status wordt geweigerd of wordt ontnomen aan een ANBI die zelf, of waarvan een van haar bestuurders, leidinggevenden of gezichtsbepalende personen binnenlands of buitenlands beleid financieel steunt dat in strijd is met de regels van het internationale recht

Dossier: Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet)

Gepubliceerd: 15 november 2011
Indiener(s): Farshad Bashir , Harry van Bommel (SP)
Onderwerpen: belasting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33006-14.html
ID: 33006-14

Nr. 14 AMENDEMENT VAN DE LEDEN BASHIR EN VAN BOMMEL

Ontvangen 15 november 2011

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Het in artikel VII, onderdeel B, opgenomen artikel 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen wordt als volgt gewijzigd:

1. Onder vernummering van het achtste lid tot negende lid wordt na het zevende lid een lid ingevoegd, luidende:

  • 8. Een instelling wordt eveneens door de inspecteur niet, of niet langer, als algemeen nut beogende instelling aangemerkt indien de instelling, een bestuurder van die instelling of een persoon die feitelijk leiding geeft aan die instelling, dan wel een voor die instelling gezichtsbepalende persoon in binnen- of buitenland financiële steun verleent aan beleid dat in strijd is met de regels van het internationale recht.

2. In het negende lid (nieuw) wordt «vierde tot en met zevende lid» vervangen door: vierde tot en met achtste lid.

Toelichting

Dit amendement regelt dat de ANBI-status wordt geweigerd of wordt ontnomen aan een ANBI die zelf, of waarvan een van haar bestuurders, leidinggevenden of gezichtsbepalende personen binnenlands of buitenlands beleid financieel steunt dat in strijd is met de regels van het internationale recht.

Bashir

Van Bommel