Stemming

Amendement van het lid Van Vliet over het met 25 procent verlagen van de in het voorstel van wet opgenomen multiplier in de giftenaftrek in de Wet inkomstenbelasting 2001, met een absoluut maximum van € 1250

55,3 %
44,7 %


CDA

CU

GL

SP

VVD

PVV

PvdA

PvdD

D66

SGP


Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID VAN VLIET

Ontvangen 15 november 2011

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In het in artikel I, onderdeel E opgenomen artikel 6.39a van de Wet inkomstenbelasting 2001 wordt «met 50%» vervangen door: met 25%, doch ten hoogste met € 1250.

Toelichting

Met dit amendement wordt geregeld dat de in het voorstel van wet opgenomen multiplier in de giftenaftrek in de Wet inkomstenbelasting 2001 wordt verlaagd naar 25%, met een absoluut maximum van € 1250. Dit betekent dat de verhoging van 25% wordt toegepast over maximaal € 5000 van de aan culturele instellingen gedane giften.

Dit amendement levert in totaal € 7 miljoen op. Dit dient als dekking voor het amendement Omtzigt/Neppérus, Kamerstukken II 2011/12, 33 006, nr. 11.

Van Vliet


Amendement van het lid Van Vliet over het met 25 procent verlagen van de in het voorstel van wet opgenomen multiplier in de giftenaftrek in de Wet inkomstenbelasting 2001, met een absoluut maximum van € 1250

2011-11-15
Dossier: 33006
Indiener(s): Roland van Vliet (PVV)
Onderwerpen: belasting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33006-10.html