Wetsvoorstel 33000-XV - 20 september 2011

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 22 december 2011
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Motie (gewijzigd/nader)
Motie (gewijzigd/nader)
Stemmen - uitstellen
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Amendement (gewijzigd/nader/vervangend)
Amendement
Motie
Motie
Amendement
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - stemmingen
Amendement
Amendement
Behandeling wordt voortgezet
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden
Verslag
Brief regering
Leveren inbreng
Inbreng - feitelijke vragen
Brief regering
Brief regering
In handen van commissie stellen (algemeen)