Wetsvoorstel 33000-IV - 20 september 2011
Indiener: Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 22 december 2011
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Lijst van vragen en antwoorden
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag
Brief regering
Verslag
Verslag
Verslag
Verslag
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Motie
Stemmen - aangenomen
Stemmen - uitstellen
Brief regering
Brief regering
Verslag
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Motie (gewijzigd/nader)
Motie
Motie
Motie
Agenderen - stemmingen
Behandelen [geen Parlisproces]
Brief regering
Behandeling wordt voortgezet
Brief regering
Brief regering
Motie (gewijzigd/nader)
Motie
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden
Brief regering
Motie
Motie
Brief regering
Verslag
Brief regering
Leveren inbreng
Inbreng - feitelijke vragen
Brief regering
Brief regering
In handen van commissie stellen (algemeen)