Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 21 juni 2012
Status: Aangenomen
Motie
Motie
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Stemmen - aangenomen
Behandeling wordt voortgezet
Nota van wijziging (initiatiefvoorstel)
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
In handen van commissie stellen (initiatiefwetgeving)
Nota van wijziging (initiatiefvoorstel)
Reactie initiatiefnemer(s)
LVIS - inititiatiefwet rondgezonden, gepubliceerd & RvS
Ter informatie
Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)
Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)