Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 21 juni 2012
Status: Aangenomen
Nota van wijziging
Verslag (nader, tweede nader etc.)
Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag
Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)
Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)