Gepubliceerd: 21 juni 2012
Indiener(s): Maarten Haverkamp (CDA)
Onderwerpen: organisatie en beleid verkeer
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32845-19.html
ID: 32845-19

Nr. 19 MOTIE VAN HET LID HAVERKAMP

Voorgesteld 21 juni 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in de motivatie rondom het wetsvoorstel «inbesteding» de sociale veiligheid als een belangrijk argument is ingebracht;

constaterende dat in Gouda een pilotproject «verbeterd toezicht» loopt naar vernieuwingen in service- en veiligheidstoezicht en dat dit project geleid heeft tot een verlaging van zware incidenten;

overwegende dat verbetering van sociale veiligheid van grote waarde is voor medewerkers en reizigers in het betrokken openbaar vervoer;

overwegende dat deze pilot bovendien een groot draagvlak kent bij participerende overheden en vakbonden;

roept de regering, op om in samenwerking met de decentrale overheden, deze pilot voort te zetten en uit te rollen naar alle hiertoe relevante regio's, en de Kamer over de voortgang hiervan ieder halfjaar te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Haverkamp