Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 11 oktober 2011
Status: Aangenomen
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Nota van wijziging
Brief regering
Motie (gewijzigd/nader)
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Nota van wijziging
Nota van wijziging
Brief regering
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - stemmingen
Behandeling wordt voortgezet
Behandeling wordt voortgezet
Agenderen - plenair debat
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Aanmelden voor plenaire behandeling
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Aanhouden - tot de volgende procedurevergadering
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
In handen van commissie stellen (algemeen)
Inbreng - verslag wetsvoorstel
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport