Stemming

Wijziging van de Wet werk en bijstand en samenvoeging van die wet met de Wet investeren in jongeren gericht op bevordering van deelname aan de arbeidsmarkt en vergroting van de eigen verantwoordelijkheid van uitkeringsgerechtigden

52,0 %
48,0 %


GL

PvdD

VVD

PVV

SGP

SP

CDA

CU

PvdA

D66