Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 28 februari 2012
Status: Aangenomen
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Motie
Motie
Motie
Agenderen - stemmingen
Behandelen [geen Parlisproces]
Nota van wijziging
Brief regering
Aanmelden voor plenaire behandeling
Lijst van vragen en antwoorden
Agenderen - plenair debat
Aanhouden tot ... (commissie)
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
In handen van commissie stellen (algemeen)
Inbreng - verslag wetsvoorstel
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport
Brief regering