Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 21 juni 2011
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Stemmen - uitstellen
Brief regering
Amendement
Stemmen - uitstellen
Behandelen [geen Parlisproces]
Brief regering
Amendement
Stemmen - uitstellen
Brief regering
Amendement
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - stemmingen
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - technische briefing
Inbreng - verslag wetsvoorstel
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd