Nr. 20 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 2 juli 2012

Op 21 maart jl. heb ik u laten weten dat de omvorming van het CAK op korte termijn plaats zal vinden, zo mogelijk nog in 2012 (32 543, nr 19). Een datum in de loop van het boekjaar 2012 is om praktische redenen minder wenselijk gebleken. Daarnaast kosten de voorbereidingen, waaronder de uitzondering voor de overgang naar het ABP, de nodige tijd. Bij deze wil ik u laten weten dat ik voornemens ben de omvorming van het CAK plaats te laten vinden per 1 januari 2013.

De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M. L. L. E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner