Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 16 december 2010
Status: Aangenomen
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Brief regering
Behandelen [geen Parlisproces]
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden
Brief regering
Leveren inbreng
Inbreng - feitelijke vragen
Brief regering
In handen van commissie stellen (algemeen)