Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 1 november 2011
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
Brief regering
Nota van wijziging (initiatiefvoorstel)
Behandelen [geen Parlisproces]
Behandeling wordt voortgezet
Agenderen - stemmingen
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
LVIS - inititiatiefwet rondgezonden, gepubliceerd & RvS
Aanhouden tot ... (commissie)
Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)