Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 1 november 2011
Status: Aangenomen
Besluitenlijst 2011A01397
Nota van wijziging - Tweede Kamerlid, A. Bosman (VVD) - 27 oktober 2011 32 414 Nota van wijziging Veteranenwet - 32414-11

Indiener: vaste commissie voor Defensie
Besluit: Reeds betrokken bij de plenaire behandeling van het wetsvoorstel d.d. 27 oktober 2011.

11 november 2011

Besluitenlijst 2011A01397
Brief regering - minister van Defensie, J.S.J. Hillen - 27 oktober 2011 Afschrift van advies nr. 14 van de Raad voor civiel-militaire Zorg en Onderzoek (RZO) inzake de Veteranenwet - 32414-12

Indiener: vaste commissie voor Defensie
Besluit: Desgewenst betrokken bij de plenaire behandeling van de Veteranenwet d.d. 27 oktober 2011

11 november 2011

Besluitenlijst 2011A01111
Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, A.M.C. Eijsink (PvdA) - 16 juni 2011 Brief van de initiatiefnemers inzake de bijzondere zorgplicht voor veteranen en spoedige aflossing van de ereschuld - 32414-8

Indiener: vaste commissie voor Defensie
Besluit: Betrekken bij de behandeling van het wetsvoorstel Veteranenwet

23 juni 2011

Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)
Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)