Kamerstuk 32414-4

Brief van de initiatiefnemers dat door vertrek van één van de initiatiefnemers uit de Kamer, de verdediging van het initiatief wordt verricht door de leden Eijsink, Van Dijk, Hachchi, El Fassed, Voordewind, Ouwehand, Van der Staaij, Hernandez, Bruins Slot en Bosman

Dossier: Voorstel van wet van de leden Eijsink, Van Dijk, Hachchi, El Fassed, Voordewind, Ouwehand, Van der Staaij, Hernandez, Bruins Slot en Bosman tot vaststelling van regels omtrent de bijzondere zorgplicht voor veteranen (Veteranenwet)

Gepubliceerd: 16 juni 2011
Indiener(s): Angelien Eijsink (PvdA)
Onderwerpen: defensie internationaal
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32414-4.html
ID: 32414-4

Nr. 4 BRIEF VAN HET LID EIJSINK

Ontvangen 16 juni 2011

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal,

Hierbij deel ik u mede dat naar aanleiding van het vertrek uit de Kamer van het lid Poppe dit initiatiefvoorstel in het vervolg mede zal worden verdedigd door het lid Van Dijk. Voorts deel ik u mede dat het lid Hachchi de verdediging op zich zal nemen in plaats van het lid Pechtold en het lid El Fassed de verdediging op zich zal nemen in plaats van het lid Peters. Het initiatiefvoorstel zal verder worden verdedigd door de leden Voordewind, Thieme, Van der Staaij, Hernandez, Bruins Slot en Bosman.

Eijsink