Stemming

Voorstel van wet van de leden Eijsink, Van Dijk, Hachchi, El Fassed, Voordewind, Ouwehand, Van der Staaij, Hernandez, Bruins Slot en Bosman tot vaststelling van regels omtrent de bijzondere zorgplicht voor veteranen (Veteranenwet)

100,0 %
0,0 %


PVV

PvdD

CDA

VVD

CU

D66

GL

PvdA

SP

SGP