Stemming

Voorstel van wet van de leden Eijsink, Van Dijk, Hachchi, El Fassed, Voordewind, Ouwehand, Van der Staaij, Hernandez, Bruins Slot en Bosman tot vaststelling van regels omtrent de bijzondere zorgplicht voor veteranen (Veteranenwet)

100,0 %
0,0 %


SGP

CU

CDA

PvdD

VVD

PvdA

PVV

GL

SP

D66