Stemming

Voorstel van wet van de leden Eijsink, Van Dijk, Hachchi, El Fassed, Voordewind, Ouwehand, Van der Staaij, Hernandez, Bruins Slot en Bosman tot vaststelling van regels omtrent de bijzondere zorgplicht voor veteranen (Veteranenwet)

100,0 %
0,0 %


SP

GL

CDA

PvdA

PvdD

SGP

CU

PVV

D66

VVD