Stemming

Voorstel van wet van de leden Eijsink, Van Dijk, Hachchi, El Fassed, Voordewind, Ouwehand, Van der Staaij, Hernandez, Bruins Slot en Bosman tot vaststelling van regels omtrent de bijzondere zorgplicht voor veteranen (Veteranenwet)

100,0 %
0,0 %


CU

VVD

CDA

PvdD

PvdA

SP

SGP

PVV

D66

GL