Stemming

Voorstel van wet van de leden Eijsink, Van Dijk, Hachchi, El Fassed, Voordewind, Ouwehand, Van der Staaij, Hernandez, Bruins Slot en Bosman tot vaststelling van regels omtrent de bijzondere zorgplicht voor veteranen (Veteranenwet)

100,0 %
0,0 %


CU

SP

SGP

PVV

CDA

PvdD

D66

PvdA

GL

VVD