Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 18 december 2012
Status: Aangenomen
Besluitenlijst 2017A0347020
Overig - 13 oktober 2017. Brief van de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal inzake behandeling van het wetsvoorstel Wet forensische zorg - 32398-26

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

9 november 2017

Besluitenlijst 2012A04724
Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 14 december 2012 Reactie op adviezen m.b.t. de Wet forensische zorg - 32398-24

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Betrokken bij de behandeling van het wetsvoorstel forensische zorg.

24 januari 2013

Brief regering
Besluitenlijst 2012A00466
Nota van wijziging - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 16 november 2012 Tweede nota van wijziging - 32398-19

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

6 december 2012

Advies Raad van State en nader rapport
Nota van wijziging
Besluitenlijst 2012A02930
Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven (VVD) - 24 september 2012 - 32398-17

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

11 oktober 2012

Verslag van een schriftelijk overleg
Besluitenlijst 2011A05133
Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 14 juni 2012 Voorhangbrief inzake invoering van prestatiebekostiging in de forensische zorg - 32398-16

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vastgesteld op 19 juli 2012

4 juli 2012

Besluitenlijst 2011A05132
Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 14 juni 2012 Voorhangbrief inzake invoering van prestatiebekostiging in de forensische zorg - 32398-16

Indiener: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Besluit: Aanhouden tot de volgende procedurevergadering (verzoek Van Gerven).

27 juni 2012

Besluitenlijst 2011A05386
Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 14 juni 2012 Voorhangbrief inzake invoering van prestatiebekostiging in de forensische zorg - 32398-16

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: De commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport zal worden verzocht de behandeling over te nemen.

21 juni 2012

Brief regering
Besluitenlijst 2012A00312
Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 21 december 2011 Nota naar aanleiding van het verslag - 32398-9

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

3 februari 2012

Besluitenlijst 2012A00312
Nota van wijziging - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 21 december 2011 Nota van wijziging - 32398-10

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

3 februari 2012

Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag
Besluitenlijst 2010A03585
Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 30 mei 2011 Afschrift van de brief aan de minister van Veiligheid en Justitie over het wetsvoorstel Forensische zorg - 32398-8

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Betrekken bij de plenaire behandeling van het wetsvoorstel forensische zorg.

9 juni 2011

Verslag (nader, tweede nader etc.)
Besluitenlijst 2010A03399
Brief regering - minister van Justitie, E.M.H. Hirsch Ballin - 12 oktober 2010 Voorhangprocedure ontwerp Interimbesluit forensische zorg - 32398-6

Indiener: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

4 november 2010

Brief regering