Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 18 december 2012
Status: Aangenomen
Brief Eerste Kamer
Stemmen - aangenomen
Amendement
Brief regering
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - stemmingen
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport
Nota van wijziging
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Controversieel - niet controversieel verklaren (commissie)
Amendement
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - wetgevingsoverleg
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Brief Algemene Rekenkamer
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Brief regering
Inbreng - verslag wetsvoorstel
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport