Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 16 juni 2010
Status: Aangenomen
Brief lid / fractie
Brief regering
LVIS - inititiatiefwet rondgezonden, gepubliceerd & RvS
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Motie
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - stemmingen
Stemmen - aangenomen
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
In handen van commissie stellen (algemeen)
Nota van verbetering
Aanhouden - aangekondigde nadere informatie afwachten
Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)
Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)