Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 16 juni 2010
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag
Verslag (nader, tweede nader etc.)
Nota van verbetering
Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)
Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)