Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 16 april 2013
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
Behandelen [geen Parlisproces]
Brief lid / fractie
Agenderen - plenair debat
Controversieel - niet controversieel verklaren [geen Parlisproces] (commissie)
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Brief lid / fractie
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s)
In handen van commissie stellen (algemeen)
Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)
Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)