Stemming

Voorstel van wet van de leden Schouw en De Wit tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het laten vervallen van het verbod op godslastering

86,0 %
14,0 %


SP

50PLUS

CU

SGP

PvdD

D66

GL

CDA

PvdA

VVD

PVV