Stemming

Voorstel van wet van de leden Schouw en De Wit tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het laten vervallen van het verbod op godslastering

86,0 %
14,0 %


PVV

VVD

SGP

CU

PvdA

CDA

GL

D66

50PLUS

PvdD

SP