Kamerstuk 32203-8

Brief van het lid Schouw in verband met de overname van de verdediging van het initiatiefwetsvoorstel 32203 (vervallen verbod op godslastering)

Dossier: Voorstel van wet van de leden Schouw en De Wit tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het laten vervallen van het verbod op godslastering

Gepubliceerd: 5 december 2012
Indiener(s): Gerard Schouw (D66)
Onderwerpen: cultuur en recreatie recht religie strafrecht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32203-8.html
ID: 32203-8

Nr. 8 BRIEF VAN HET LID SCHOUW

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

’s-Gravenhage, 5 december 2012

Hierbij deel ik u mede dat in verband met het vertrek uit de Kamer van de heer Van der Ham, ondergetekende zijn plaats als eerste initiatiefnemer zal innemen.

Schouw