Kamerstuk 32203-6

Brief van het lid Van der Ham dat het initiatief, inzake het laten vervallen van het verbod op godslastering, in het vervolg zal worden verdedigd door de leden Van der Ham en De Wit

Dossier: Voorstel van wet van de leden Schouw en De Wit tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het laten vervallen van het verbod op godslastering

Gepubliceerd: 16 april 2012
Indiener(s): Boris van der Ham (D66)
Onderwerpen: cultuur en recreatie recht religie strafrecht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32203-6.html
ID: 32203-6

Nr. 6 BRIEF VAN HET LID VAN DER HAM

Ontvangen 16 april 2012

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Hierbij deel ik u mede dat in verband met het vertrek uit de Kamer van de heer Teeven, dit initiatiefwetsvoorstel in het vervolg zal worden verdedigd door ondergetekende en de heer De Wit, nu de VVD-fractie te kennen heeft gegeven geen vervanger van de heer Teeven aan te wijzen daar die fractie niet langer mede-indiener van dit initiatiefwetsvoorstel wenst te zijn.

Van der Ham