Wetsvoorstel 32128 - 14 september 2009
Indieners: Wouter Bos (viceminister-president , minister financiën) (PvdA), Jan Kees de Jager (staatssecretaris financiën) (CDA)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 19 november 2009
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Amendement
Stemmen - aangenomen
Verslag van een wetgevingsoverleg
Brief regering
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - stemmingen
Amendement
Nota van wijziging
Brief regering
Amendement
Behandelen [en afdoen]
Brief regering
Verslag van een wetgevingsoverleg
Nota van wijziging
Behandelen [en afdoen]
Amendement
Brief regering
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Brief regering
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Brief regering
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Behandelen [geen Parlisproces]
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport