Wetsvoorstel 32123-B - 15 september 2009
Indieners: Wouter Bos (viceminister-president , minister financiën) (PvdA), Ank Bijleveld (staatssecretaris binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 15 december 2009
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Verslag van een wetgevingsoverleg
Brief regering
Motie
Behandelen [en afdoen]
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden
Brief regering
Leveren inbreng
Brief regering
Inbreng - feitelijke vragen
Aanmelden voor plenaire behandeling
Agenderen - wetgevingsoverleg
In handen van commissie stellen (algemeen)