Kamerstuk 32123-B-9

Motie Heijnen over een redelijke bandbreedte bij de leges voor de bouwvergunning

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2010

Gepubliceerd: 23 november 2009
Indiener(s): Pierre Heijnen (PvdA)
Onderwerpen: begroting belasting bouwnijverheid economie financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32123-B-9.html
ID: 32123-B-9

93,3 %
6,7 %

PvdD

GL

Verdonk

CU

D66

SGP

SP

PvdA

VVD

CDA

PVV


32 123 B
Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2010

nr. 9
MOTIE VAN HET LID HEIJNEN

Voorgesteld in het Wetgevingsoverleg van 23 november 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de regering voor de leges voor de bouwvergunning, straks omgevingsvergunning, slechts transparantie nastreeft;

overwegende, dat de Kamer niet alleen transparantie van deze leges beoogt, maar ook beperking van de bandbreedte;

verzoekt de regering de uitvoering van de afspraken met VNG en IPO eind 2010 niet alleen te toetsen op transparantie, maar ook op het in acht nemen van een redelijke bandbreedte,

en gaat over tot de orde van de dag.

Heijnen