Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 9 februari 2010
Status: Aangenomen
Amendement
Besluitenlijst 2009A04513
Brief regering - minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Cramer J.M. - 14 januari 2010 Twee publicaties voor bij de Wet op de architectentitel - 32016-9

Indiener: vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Besluit: Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel

28 januari 2010

Brief regering
Besluitenlijst 2009A05119
Nota van wijziging - minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Cramer J.M. - 14 december 2009 Nota van wijziging - 32016-8

Indiener: vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel

17 december 2009

Besluitenlijst 2009A05119
Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Cramer J.M. - 14 december 2009 Nota naar aanleiding van het verslag - 32016-7

Indiener: vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel

17 december 2009