Wetsvoorstel 31989 -
Wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid
Indiener:

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 19 januari 2010
Status: Aangenomen
Verslag van een schriftelijk overleg
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Nota van wijziging
Amendement