Wetsvoorstel 31989 - 25 juni 2009

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 19 januari 2010
Status: Aangenomen
Verslag van een schriftelijk overleg
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Nota van wijziging
Amendement
Motie
Motie
Motie
Amendement
Amendement
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - stemmingen
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Behandelen [en afdoen]
Behandelen [en afdoen]
In handen van commissie stellen (algemeen)
Advies - (extern) advies vragen aan ...
Agenderen – hoorzitting/rondetafelgesprek
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Advies - (extern) advies vragen aan ...
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport